Reklamný prúžok


Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je v priloženom návode od výrobcu vyznačená záručná doba dlhšia pričom začína plynúť dňom prevzatia tovaru.  Je v našom záujme poskytnúť zákazníkovi kvalitnú službu a s ňou je spojená aj starostlivosť v záručnej či pozáručnej dobe. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Všetky reklamácie sa snažíme vyriešiť čo najrýchlejšie k spokojnosti zákazníka a teda reklamované nedostatky budú odstránené bezplatne. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru vzniklé nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu.

Reklamáciu je možné uplatniť písomne alebo emailom. V reklamácii uveďte z akého dôvodu tovar reklamujete, adresu kde sa tovar nachádza, či je nainštalovaný a priložte k reklamácii ak je to možné fotografiu,ktorá znázorňuje poškodenie alebo chybu reklamovaného tovaru. Ďalej priložte kópiu faktúry, alebo údaje, podľa ktorých Vás budeme môcť identifikovať (meno, na ktoré bola objednávka uskutočnená). Zákazník je informovaný do 3 dní od prijatia reklamácie telefonicky príp. reklamačným protokolom o postupe reklamácie.

 

 


KúpeľneSK.sk - Sanita a vybavenie pre kúpeľne, interiérové dvere
NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.